Potká vás ještě štěstí?

Dobře se podívejte a nakonec vyberte čtyřlístek

Tví přátelé si právě prohlížejí

Jsou dvě vodorovné čáry stejně dlouhé?

Který klíč odemkne zámek?

Která čára je delší?

Vytáhněte si jednu kartu a dostanete radu, abyste byli konečně šťastní

Jaké číslo je pod tímto autem?

Co vám radí váš anděl do blízké budoucnosti?

Jaké číslo to je?

Která láhev se naplní jako první?

Jakou obálku vyberete? V každé je rada do budoucna pouze pro vás.

Vyberte si jedno srdíčko a odkryjte ho

Které číslo je správný výsledek?

Který herec je za sklem?